آماده سازی فایل SRT

زمانبندی

زیرنویس SRT

تایمینگ و آماده سازی فایل SRT

با قیمت مناسبتاریخ:دوازده تیر ۹۸همین حالا تماس بگیرید