با هینتـــــُ بیشتر بدانید

ساخت زیرنویس
معرفی برنامه‌های ساخت زیرنویس

Subtitle Editor –

Subtitle Workshop –

Aegisub –

پخش‌کننده‌
معرفی پخش‌کننده‌های معروف

PotPlayer –

KMPlayer –

VLC Media Player –

ادوبی فوتوشاپ
معرفی برنامه‌های طراحی گرافیکی

Adobe Photoshop –

Adobe Illustrator –

CorelDRAW –