آیکون ویدیو
انیمیشن کوتاه «طناب»
محصول ۲۰۱۴
تاریخ اتمام زیرنویس: ۴ اسفند ۹۸

مترجم: امیدعلی چوگانی
فایل زیرنویس را جداگانه منتشر نکرده‌ام.
مستند نیمه‌بلند «رقصیدن با پرندگان»
محصول ۲۰۱۹
تاریخ انتشار زیرنویس: ۲۹ دی ۹۸

مترجم: امیدعلی چوگانی
فایل زیرنویس را جداگانه منتشر کرده‌ام.
مستند کوتاه «زایان»
محصول ۲۰۱۸
تاریخ اتمام زیرنویس: ۱ تیر ۹۸ | تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۹۸

مترجم: امیدعلی چوگانی
فایل زیرنویس را جداگانه منتشر کرده‌ام.
انیمیشن کوتاه «عشق مو»
محصول ۲۰۱۹
تاریخ انتشار زیرنویس: ۲۴ بهمن ۹۸

مترجم: امیدعلی چوگانی
فایل زیرنویس را جداگانه منتشر کرده‌ام.
مستند نیمه‌بلند «قطب جنوب: در معرض نابودی»
محصول ۲۰۱۴
تاریخ انشار زیرنویس: ۲۰ فروردین ۹۸

مترجم: امیدعلی چوگانی (ترجمه مشترک)
فایل زیرنویس را جداگانه منتشر کرده‌ام.
تریلر مستند بلند «زمین: یک روز شگفت‌انگیز»
محصول ۲۰۱۷
تاریخ انتشار زیرنویس: ۱ اسفند ۹۶

مترجم: امیدعلی چوگانی
فایل زیرنویس را جداگانه منتشر کرده‌ام.